Wednesday, August 21, 2013

Bà Tưng Lê Thị Huyền Anh - chưa hẳn đã xấu ...

Bài viết được chuyển sang địa chỉ mới tại đây: http://www.jamviet.com/2013/08/ba-tung-le-thi-huyen-anh-chua-han-xau.html

Hình ảnh bà tưng ngậm Play-boy
Tôi đang đọc thêm về Bà Tưng trên một vài báo mạng, tôi đọc thấy cứ lan man vài vấn đề chung ấy là "chiêu trò của bà tưng lộ ngực" cho tới một vài hình ảnh được nhắc đi nhắc lại trên các mạng xã hội và báo đài, có thể nói một báo viết là các loại báo lá cải khác nữa cóp hoặc ăn theo chủ đề nóng, chả có gì hấp dẫn ở mấy cái đó, tôi lần mò tiếp vào một vài thông tin khác cũ hơn, thấy có khác hơn đôi chút là có dẫn thêm một vài đoạn chat hoặc comment của mạng xã hội đánh giá một clip bà tưng dậy môn giáo dục SINH LÝ, chả có gì...