Monday, August 26, 2013

Giải thể doanh nghiệp - chưa phải thất bại ...

Nhiều người nghĩ giải thể là cái gì đó ghê gớm lắm, hoặc họ đang lẫn lộn giữa giải thể và phá sản...

Theo định nghĩa của tôi, giải thể là ngừng kinh doanh, giải tán và tìm một hướng mới, trường hợp là người biết kinh doanh, hoặc khôn ngoan có thể áp dụng cách giải thể để dừng đúng lúc, ví dụ như trong khoảng thời gian lặng hoặc bão hòa của thị trường, hoặc để tránh lỗ triền miên có thể dẫn tới phá sản.

Tôi cũng đang có ý tưởng giải thể công ty, đúng trong lúc thị trường lằng nhằng dịch vụ ... hỗn độn chất lượng ... và đầu ra cho dịch vụ không có, khách hàng giảm sử dụng dịch vụ để tiết kiệm hoặc họ tự đi làm các việc như soạn hồ sơ và quan hệ lên nhà nước ... giải thể thì đã sao ?

Tụi mình không làm ăn cùng nhau nữa, nhưng vẫn là bạn nhá ...


Tiếc ! tất nhiên là tiếc, vì bao nhiêu tinh túy "hâm dở" cho hết vào đó, đầu tư nhiều trí tuệ, tinh lực, hy vọng và nhiều thứ khác nữa vào đó, giờ phải chấm dứt hoạt động của nó, nghe nó cứ nặng nề kiểu như bóp chết con đẻ ý... nhưng làm sao được, khi con người ta thất thế, dừng đúng lúc mới là thông minh chứ ? Tội gì mà kéo dài cái chết chóc, mà chết cũng chả ra chết ý ...

Cãi sĩ diện của một số kẻ trong ban quản trị làm mình đau đầu ... thế này nhé: nếu giải thể công ty, bạn bè và người nhà của chúng nó sẽ nhìn vào ... à thì người hiểu bảo : Okey , không làm nữa thì giải thể, còn số khác là số đông thì đang nghĩ giải thể là việc kiểu như "phá sản" ý a ! Ek ! một số kẻ thì lại tiếc cái mối khách hàng hiện tại, tiếc cái gì mà tiếc, chấm dứt đi ... nặng nề quá ...

Bạn tôi có nói một câu: Mặt trời nặn ở thế giới này sẽ mọc ở thế giới khác, đừng đau buồn làm gì vì nó đến là đến rồi ... số phải thế. Ờ ! người Việt mình hay đổi lỗi cho số phận, nhưng chúng mình không làm ăn với nhau nữa thì vẫn sẽ làm bạn nhé, dù biết việc này khó lắm ... kiểu như tình bạn lên tình yêu được nhưng quay lại tình bạn trong cái yêu đó thì đừng hỏi .. khó ...