Wednesday, June 4, 2014

Thay đổi ngày giờ trên hệ thống, blog của Jam Việt không comment được

Ế ! vừa nãy thay đổi ngày giờ trên hệ thống thế là toàn bộ các comment không thể thực hiện được do core nhầm tưởng là đang đăng liên tục.

Hệ thống cũ có ngày giờ chênh 14h so với hiện tại, nên khi quay về hiện tại thì hệ thống và toàn bộ ngày giờ của comment lại chui vào "tương lai" nên các comment toàn bộ sẽ bị tưởng là đang đăng liên tục, nên khi bạn comment tren blog của mình sẽ thấy không thể comment nổi, SLOW DOWN :D

phải đợi thêm nhiều giờ đồng hồ nữa để thời gian cũ bắt kịp với thời gian mới của hệ thống, và comment sẽ tự động được mở lại !

Chúc các bạn thành công !