Saturday, June 7, 2014

Jam nhận được nhiều Email yêu cầu dịch vụ

Chẳng là trong thời gian rảnh rỗi sinh nông nổi :D nên mình có cung cấp thêm thắt dịch vụ làm seo cho các doanh nghiệp và cá nhân, cũng không mấy ngạc nhiên khi từ khóa lên khá cao so với các đối thủ khác, vì mình viết bài chất lượng mà, cho nên cũng nhận được kha khá đơn yêu cầu dịch vụ.

HIện tại Jam có một nguyên tắc chung là không cung cấp dịch vụ nhiều / tháng, chắc chỉ nhận 1 hoặc 2 vụ là cùng, điều này đảm bảo rằng trang của khách hàng được chăm sóc tận tình nhất có thể.

Chúc các bạn vui, cảm ơn vì đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của mình.