Thursday, April 10, 2014

Từ khóa xét nghiệm ADN khó nhỉ ?

Hiện tại tôi đang nhận tư vấn cho đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ xét nghiệm ADN cho các khách hàng tại Hồ Chí Minh, nhưng đã qua 1 tuần rồi mà từ khóa chưa nhúc nhích gì, cảm thấy hồi hộp dần rồi đấy ...

Đây là từ khóa không quá cạnh tranh, nhưng hiện tại đang có mấy ông máu mặt đang đứng trên top rồi, mà cái trang đích của khách hàng thì quá ít bài viết, tôi cũng muốn bồi các bài viết vào nhiều lắm chứ nhưng khổ nỗi tài khoản auhor, cứ viết mà bị kiểm duyệt là mình hết cả hứng viết mới nản chứ lại ...

Hy vọng là sau 3 tháng từ khóa đó sẽ lên hết cho thích cái mắt ... hứ hứ ...!