Thursday, April 10, 2014

Dịch vụ làm seo website của bạn

Hiện nay đang có nhiều doanh nghiệp và cá nhân mở dịch vụ làm seo nên mình cũng đú đởn, lập nhóm mở hội làm seo cho nó máu ...

Trưởng nhóm là anh +Hiển Nguyễn sẽ làm việc cùng với khác, đứng đằng sau là các anh Nguyễn Tâm, Nguyễn Vũ, Nguyễn Thanh Nhàn và nhiều anh khác cùng làm việc.

Dịch vụ sẽ đầu tiên tập chung vào nhóm khách hàng phổ thông, các từ khóa tương đối dễ và làm ngon ăn chứ các từ khó thì chưa làm vội !

Chúc các bạn thành công !