Tuesday, October 22, 2013

Việt Tín đẩy mạnh công bố thực phẩm chức năng

Việt Tín gần đây đang cơ cấu lại bộ máy tư vấn cũng như lãnh đạo để tư vấn và hỗ trợ khách hàng được tốt hơn, chúng tôi với nhiều chuyên viên đang lỗ lực hết mình vì khách hàng, và nhân dịp này chúng tôi xin đưa ra chương trình khuyến mại cho dịch vụ công bố thực phẩm chức năng, chúng tôi sẽ cố gắng cung câp các dịch vụ giá thành rẻ hơn nữa và nhanh hơn nữa tới khách hàng.

Chúng tôi đã từng tư vấn cho rất nhiều khách hàng nhập khẩu và phân phối thực phẩm chức năng, chúng tôi giúp khách hàng công bố thực phẩm chức năng để lưu hành trên thị trường trong nước, nếu bạn đang vướng mắc thủ tục hồ sơ có thể liên hệ ngay tới Việt Tín để được tư vấn trực tiếp hoàn toàn miễn phí !
Xem thông tin trên các trang mạng đang đăng tải :

http://mcjambi.tumblr.com/
http://maxexpress.net/post/63634292519/cong-bo-thuc-pham-chuc-nang
http://chuyenvisa.tumblr.com/post/64001722717/ang-ky-thuc-pham-chuc-nang
http://luatvv.blogspot.com/2013/10/nhieu-thuc-pham-chuc-nang-cong-bo-tai.html