Tuesday, October 22, 2013

Công bố thực phẩm đã lên Top 2 rồi này ...

Tôi mới làm Việt Tín được có 2 tháng thôi, từ tháng 8 thế mà từ khóa công bố  đã lên rồi này, vui quá xá luôn đó !
Từ khóa công bố thực phẩm đã lên Top 2
Công bố thực phẩm là một trong các từ khóa khá cạnh tranh, nếu chạy adword thì các chim cũng phải bỏ ra khoảng 4 ngàn / click mới chạy !

Đứng trên và dưới là các trang đã có uy tín ít nhiều và đã cho chạy từ lâu, nhưng tại sao google nó lại nhầm nhọt cho Việt TÍn của mình lên nhỉ :D