Saturday, September 7, 2013

Se lạnh đã về ...

Sáng dậy, không còn như mọi hôm nữa, hôm nay se lạnh, cái lạnh nhẹ nhẹ làm cho những kẻ đa tình chút mang xao xuyến, ngày xưa, ngày xưa cũng cái ngày lành lạnh ấy, mình với ả đấy đã đi dọc con đường đê bất tận, tay không nắm nhưng mắt ướt, sẽ là chia tay, chia tay trong cái lành lạnh của thời tiết, của chút mưa ... của chiều cuối thu ...

Thôi chả nghĩ nữa, chạy ra hành lang, hít hà cái lành lạnh đó, châm một điếu thuốc, đốt kỉ niệm như làn khói, nhìn thằng bạn nhồm nhộm dậy, kêu lạnh cả đêm, đi làm.