Wednesday, June 12, 2013

Anh sẽ đến bên em ...

Anh sẽ đến bên em
Nơi tình yêu không bao giờ tắt
Nơi mặt trời không bao giờ lặn
Nơi hai đứa gặp nhau

Anh sẽ đến bên em
Lau khô dòng nước mắt
Tay nắm tay thật chặt
Sẽ không thể lìa xa

Anh sẽ đến bên em
Xây lâu đài hạnh phúc 
Dẫu biết em có lúc
Rơi nước mắt vì ai ...

Anh sẽ đến ...