Wednesday, May 22, 2013

Tôi kinh doanh

Kinh doanh có lúc up có lúc down, chẳng phải không có cái gì là vĩnh cửu sao ?

Nhớ thời của ông chủ gà rán KFC thất bại tới tận cuối đời mới thành công, âu cũng là chỉ biết cố gắng. Kinh doanh mà. 

Tôi là người ham việc, lúc nào cũng muốn hiến máu cho công việc. Tôi giải quyết công việc cho thật nhanh xong rồi nghỉ, ngồi nghiên cứu ủ mưu, nhìn thấy bọn lượn thượn làm việc thấy chán. Cái gì nó chẳng có cái giá của nó, ngày trước tôi hiến máu cho công ty tôi làm thuê, từ đó mới thu lượm được nhiều kinh nghiệm và cũng nhờ môi trường ấy mà tôi mới có ngày hôm nay. Vậy tiếc gì mà bọn lượn thượn kia không say mê công việc nhỉ ?