Wednesday, May 22, 2013

Anh yêu em như thế nào ?

Người ta nói rằng, có ba tuýp chàng trai tuyệt vời mà các cô gái nên biết trân trọng và giữ gìn.

Đầu tiên là những chàng trai không ngần ngại thừa nhận việc mình nhớ nhung ai đó.
Hai là những chàng trai biết cách thể hiện tình yêu mà không phải nói ra ba từ quan trọng.
Cuối cùng là những chàng trai đối xử với em công bằng cả lúc em trang điểm và không trang điểm.

Anh yêu em cả khi em không trang điểm !

Tôi đã làm các cách trên, nếu nói tôi thuộc cả ba loại thì sao nhỉ ? Chắc chắn là không phải ngộ nhận, dù em có trang điểm hay không vẫn vậy, tôi vẫn thương yêu em như mọi lúc khác em trang điểm, tôi yêu qua những lời quan tâm, khỏi phải nói anh yêu em suốt ngày mới là yêu ...