Tuesday, May 21, 2013

Sự sáng tạo quan trọng lắm

Ông Hồ chủ tịch có câu nói hay lắm, rằng giá trị của lao động là tức thời, còn giá trị của trí tuệ mới là mãi mãi , đại khái thế. Ông Hồ nêu ra nhiều luận điểm thuyết phục về cái sự quan trọng của việc đầu tư vào sở hữu trí tuệ. Sự sáng tạo trong lao động, nắm bắt bí quyết mới cũng là một góc cạnh của trí tuệ, mang tính trí tuệ. 

Lại nói đến sáng tạo trong lao động, việc dập khuôn làm việc sẽ làm thui chột con người lao động, và chắc chắn sẽ không theo kịp tiến bộ của xã hội, yêu cầu công việc sẽ ngày càng cao và nếu chúng ta không có sự sáng tạo và cải tiến công cụ lao động thì chắc chúng ta sẽ chìm nghỉm trong muôn vàn xã hội

Nghề của tôi là công nghệ thông tin, mà nói chứ đặc thù của nghề này là nó thay đổi liên tục, hàng ngày hAng giờ. Thế nên mình cảm thấy may mắn được làm việc này, áp lực phải cải tiến công cụ làm việc giúp mình luôn luôn tiến lên. Không ngừng học tập và nghiên cứu các thứ mới cũng là cách mà mình giải trí.