Friday, April 5, 2013

Xâm phạm mồ mả có thể bị xử lý hình sự

Hôm nay có khách hỏi về xây mộ trên đất người khác, quy định của nhà nước về mộ trên đất, sau một hồi lục lọi cuối cùng thì cũng ra cái đoạn thô kệch:

Điều 629 Bộ luật dân sự 2005 quy định cá nhân, pháp nhân, chủ thể khác gây thiệt hại đến mồ mả của người khác phải bồi thường thiệt hại. Thiệt hại do xâm phạm mồ mả gồm chi phí hợp lý để hạn chế, khắc phục thiệt hại.
Đó là về trách nhiệm dân sự, còn về trách nhiệm hình sự, theo quy định tại Điều 246 Bộ luật hình sự thì người nào đào, phá mồ mả, chiếm đoạt những đồ vật để ở trong mộ, trên mộ hoặc có hành vi khác xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm. Phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm.
Khách lại quan tâm tới việc quy định của nhà nước về kích thước được xây dựng, cải táng, sửa chữa mộ, tôi lục mãi mà không thấy một quy định nào, mà đơn giản theo tôi có thể là: sổ đỏ của mộ là bao nhiêu được làm bằng đó.

Đây cũng là một điểm hạn chế của luật đất đai 2003 mà trên trang của tòa án tối cao đã đăng:
Trước đây theo phong tục, tập quán của từng địa phương, người dân thường chôn cất người chết trong vườn nhà hoặc trên phần đất ruộng trồng lúa, hoa màu của gia đình mình. Mặc dù đã có Nghị định số 64/1993/NĐ-CP ngày 27/9/1993 của Chính phủ ban hành Bản quy định về việc giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định, lâu dài vào mục đích sản xuất nông nghiệp. Nhưng đến nay vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể về việc giao đất có mồ mả của chủ mồ mả cho người khác sử dụng; cũng chưa có quy định cụ thể người có quyền sử dụng đất có mồ mả được phép trồng cây lâu năm, xây cất công trình kiến trúc cách mộ là bao nhiêu mét? nhằm tránh gây ảnh hưởng đến phần mộ của người khác và tâm linh của người chết. Chính vì vậy, khi thực hiện việc giao đất theo hiện trạng cho người sử dụng và phân chia lại đất thì đất do hộ này canh tác lại được giao cho hộ khác nên đã xảy ra tranh chấp đất gần mộ và đất trồng cây lâu năm trên đất gần mộ của chủ khác.

Hy vọng thông tin có ích cho các bạn !