Tuesday, April 23, 2013

Văn hoá sinh viên ?

Chắc là không phải tất cả. Chắc chắn là thế. Nhưng hôm nay đi chuyến xe bú 22 nghe chuyện sinh viên bàn nhau mà hài hước quá.
Câu chuyện là tôi chuẩn bị lên xe 22 thì có mấy cu cậu sinh viên ùa một nhát lên cùng, xe đang ở bến đợi khách chứ có chạy đâu mà chúng phải bon chen dữ vậy. Lên rồi, ổn định chỗ ngồi thì mấy cô cậu phát hiện ra rằng mình đang ngồi giữa xe, một vài thằng to mồm: chúng mày ơi xuống cuối ngồi không tý lại phải nhường ghế bà già mệt lắm, cả bọn lại như lũ Trym non ùa xuống ghế cuối ngồi vì sợ nhường ghế. Xe đã khởi hành. Chúng khoe nhau những thành tích quay bài, thành tích mua điểm và ti tỉ các thứ uế tạp khác. Ôi sinh viên.

Ghi chép trên xe bus !