Monday, April 22, 2013

Từ khóa công bố tụt mất dép

Một trong những từ khóa đã từng là niềm tự hào của riêng tôi thì lại tụt như ... tụt quần, chết thật, có hàng ngàn người quan tâm tới thông tin đó mà giờ nó mất Top thì người làm Marketing như tôi chắc chắn sẽ thất bại, niềm an ủi động viên giờ lại là "công bố mỹ phẩm".

Tôi đã từng ao ước từ lâu là cái từ công bố thực phẩm nó sẽ lên Top, trên hết cả mấy thằng chấm com chấm  vê lờ kia đi, cho tụi nó bít thế nào là từ khóa tên miền, cho tụi nó hiểu rằng nội dung tốt là có thể chiến thắng hết, đúng là chiến thắng hết, tôi đã làm nó leo lên Top 1 hẳn hoi, lên cả sitelink ! ấy thế mà chỉ qua một đêm nó biến mất.

Kiểm tra google webmaster thấy nó báo là không truy cập được ! ơ ! Pa nó bật tường lửa nên chặn luôn mất Google bot ! Mệt và ghét Pavietnam.

Để vài hôm check lại xem sao !