Saturday, April 18, 2015

Ăn một mình cực thân

Vẫn ăn một mình. Và vẫn thấy hạnh phúc. Chẳng sao cả, thấy thằng bạn nó bận bịu với con cái, vợ chồng nhà cửa các loại thấy mình vẫn còn chưa  vướng vào cái vòng luẩn quẩn của muôn đời vợ chồng.