Friday, May 9, 2014

Viết blog kiếm tiền như thế nào ?

Tôi hiện tại đã đăng một bài viết trên blog cá nhân về cách kiếm tiền bằng viết blog, và bài viết đó dường như chưa đủ chi tiết để có thể mô tả cho các bạn hết các cách kiếm tiền qua việc viết blog của mình, nên mỗi ngày tôi nhận được khá nhiều email yêu cầu " giải trình " thêm vấn đề.

Vấn đề ở đây cực kỳ đơn giản, đó là bạn hãy viết blog đi, viết sao cho hay vào, rồi tới một ngày nào đó hãy liên hệ ngay tới tôi để kiếm ra tiền cho mình.

Chúc các bạn thành công !