Thursday, May 15, 2014

Đừng nofollow đường link trong blog

Hiện tại đang có nhiều blogger đang có cái mốt chặn toàn bộ đường link trong bài viết thành nofollow, nhưng hãy nhớ tới câu nói của Matt - người sáng lập ra Wordpress.com : "đừng biến blog của bạn thành điểm cuối của thế giới" nên chúng ta cần nghĩ lại vấn đề này.

Hãy tưởng tượng, cả thế giới này chỉ toàn nofollow, lúc đó ai biết thân người đó thì thật chán chết, tôi có đăng một bài viết trên blog cá nhân để kêu gọi mọi người đừng làm việc này, nó ích kỉ và có gì đó làm seo quá đáng :D

Hãy đừng biến blog của bạn thành điểm cuối cùng để tới nhé !