Wednesday, November 6, 2013

Đăng ký nhãn hiệu quốc tế

Với đội ngũ luật sư lớn nhất cả nước, chúng tôi có sự am hiểu sâu sắc về nhãn hiệu và đăng ký nhãn hiệu, chúng tôi chuyên cung cấp dịch vụ đăng ký nhãn hiệu quốc tế cho các cá nhân hoặc tổ chức có nhu cầu muốn đăng ký nhưng lại vướng mắc các thủ tục hồ sơ, nếu bạn cũng muốn đăng ký nhưng đang tìm dịch vụ giúp bạn tiết kiệm thời gian và đăng ký nhanh chóng hãy liên hệ ngay tới Việt Tín.

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu quốc tế thông qua thỏa ước Madrid là hình thức nộp đơn đăng ký quốc tế được áp dụng đối với các nước là thành viên của Thoả ước Madrid gồm 56 nước bao gồm Việt Nam.

Việc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu sẽ được tiến hành tại Văn phòng Quốc tế và trong đơn sẽ chỉ định tới các nước là thành viên của Thoả ước Madrid.

Chi phí cho hình thức đăng ký này không tốn kém bằng hình thức Đăng ký nhãn hiệu trực tiếp tại từng quốc gia nhưng bị hạn chế trong giới hạn các nước thành viên và sau này nhãn hiệu chỉ được chuyển nhượng cho các pháp nhân thuộc các nước thành viên.

Điều kiện để đăng ký theo Thoả ước Madrid là Quý công ty đã có Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu được cấp tại Việt Nam.