Monday, September 16, 2013

Đăng ký mã vạch cho sản phẩm đã lên rồi này

Vừa check từ khóa đăng ký mã vạch mà trong lòng lâng lâng, vui vui một tí, ít ra là có cái cớ để vui cho buổi sáng hôm nay.


Anh Mr Toàn cũng là một trong những ma mãnh trong làng làm SEO, nhưng cũng như anh em ở đây, chỉ ngồi im xem thiên hạ chém gió chứ không ra mặt, hắn làm một nhát một từ mà cả lũ lĩ thông tim toàn của ổng lên top, chiến dịch mật đi đâu ruồi bâu tới đó :P tôi hay chêu ổng vậy !

Hôm nay thấy từ khóa của tôi đứng trên hắn, lòng vui vui, lại có cái để khoe nhau, chúng tôi tuy làm cùng một lĩnh vực nhưng không coi nhau là đối thủ, chỉ thấy vui thôi, cứ đua chen nhau thế này cùng nhau khá thì có sao đâu hề hề !