Monday, July 29, 2013

Mình trong nghề làm SEO

Tôi không thể thống kê được có bao nhiêu cái "vệ tinh" mà tôi đã tạo trong nghề làm seo của tôi, đã quên để rồi cho nó vào ký ức, tôi cũng không thống kê được số lượng website và diễn đàn làm cho khách, và tôi cũng không thể thống kê được số lượng công ty tôi đã từng cộng tác, chuyển việc ... Và cái dễ thống kê nhất đó là tài sản của tôi khi làm seo trong bằng ấy năm : Vẫn một cái điện thoại, tất nhiên , nhưng đẹp hơn theo thời gian, hai cái Laptop, một cái xe máy, hết, chả còn gì, túi rỗng đến nỗi có hôm còn ăn mỳ gói, có hôm lại đi ăn hàng oai như cóc ... cuộc sống bập bênh hơn vài nghề khác.

Xin lỗi các bạn, tôi đã chuyển hướng bài viết sang đường dẫn này: http://www.jamviet.com/2013/07/lam-seo-sau-6-nam-nhin-lai-minh.html