Friday, June 7, 2013

Công bố thực phẩm chức năng

Thực phẩm chức năng có thể nói là loại thực phẩm đặc biệt, thị trường cho thực phẩm chức năng cũng lớn, thế nên có rất nhiều các doanh nghiệp ồ ạt nhập khẩu thực phẩm chức năng từ các nước trên thế giới về Việt Nam, thực phẩm chức năng sản xuất trong nước cũng có rất nhiều...

Thực phẩm chức năng được coi như là thực phẩm có bổ sung các vi chất khác có lợi cho sức khỏe, nên quản lý thực phẩm chức năng như thuốc cũng không được mà như thực phẩm thì nghe nó hơi kỳ cục, không hợp lý...

Thực phẩm chức năng dù nhập khẩu hay sản xuất trong nước muốn lưu hành đều phải làm các thủ tục và hồ sơ công bố thực phẩm chức năng, việc này Việt Tín làm rất tốt và giá rẻ, các bạn có thể tham khảo tại đây:

http://viettinlaw.com/cong-bo-thuc-pham-chuc-nang.html
http://4u4mnet.tumblr.com/post/63540726867/cong-bo-thuc-pham-chuc-nang
http://nguyenquanghienbg.blogspot.com/2013/10/muon-cong-bo-thuc-pham-chuc-nang.html