Monday, May 6, 2013

Silence is golden

Cái trò đi xe bus thật hài. Có hai ông chim mặt ngơ ngơ nói chuyện trên trời. Tranh nhau khôn, rồi thì " mày thấy tao có giỏi không?" Thật hài hước là họ không biết hai cái thằng ngồi bên cạnh đã có thâm niên nghiên cứu các vấn đề mấy ông chim đang bốc phét.