Friday, May 10, 2013

Ngọn lửa ý chí đang tắt

Khi mà mọi thứ bế tắc trong đầu, tôi lại nhớ đến tên tôi Jam - là bế tắc nhưng lại là ngọt ngào. 

Tôi đang mắc kẹt trong cái gọi là " không tả được" ý chí vẫn nung nấu và đốt cháy thường xuyên. Ngọn lửa ấy chưa bao giờ tắt mà chỉ là nó bùng rồi lại thụt xuống. Những người xung quanh ngọn lửa ấy không để ý rằng ngọn lửa đang lan ra, cháy xém ý chí của kẻ đốt lửa. Nếu những ngươi xung quanh đám lửa ấy không trợ giúp thì sao ngọn lửa có thể cháy mãi cháy mãi nhỉ ?

Kẻ đốt lửa đang để kệ cho ngọn lửa cháy, nhưng sẽ có lúc nó không cháy nữa.