Thursday, May 16, 2013

Một chút hy sinh thôi !

Chỉ cần một chút hy sinh thôi bạn cũng sẽ   đạt được nhiều thứ kỳ diệu rồi, còn nếu đó không phải là điều kỳ diệu, hãy tạo ra chúng bằng sự hy sinh nhỏ nhoi của mình. 

Trong công việc, một chút hy sinh thôi có thể bạn sẽ đạt được kết quả tốt đẹp hơn, hãy thử bỏ 10 phút sau khi tan sở để tổng kết lại các công việc đã làm, ngẫm nghĩ về kế hoạch sắp tới. Vừa tránh được tắc đường vừa có thể lên kế hoạch cho công việc sắp tới. 

Cái bản vị của con người khi sinh ra ai cũng có chút ích kỷ, hiếm có ai sinh ra đã có đức hy sinh mà không nghĩ đến mình. 

Trong quan hệ, giao tế, một chút hy sinh nhường nhịn có thể thu lại được kết quả lớn. Một điều nhịn bằng chín điều lành.