Wednesday, May 8, 2013

Ghi chép trước giờ ngủ

Hiện lên trong đầu vài thứ linh tinh mà chính vì noa linh tinh nên làm mình khó ngủ quá. 
Nhớ ! Vài người. Một người cũng có. Đề nghị ra khỏi bộ nhớ để còn đi ngủ. 

Lo lắng cho vài công việc ngày mai. Làm như thế nào, cái gì, thế nào cứ thường trực. Mai nghĩ không được à ?

Lộn xộn vài mối lo. Không biết từ giờ tới cuối tháng có đủ 50 triệu trả lương nhân viên không ...

Nóng. Chắc phải tắm cái rồi mới ngủ. 

Ngủ thật !