Tuesday, May 28, 2013

Chuyện ở rể của anh tôi

Bài viết đã được chuyển sang đây: http://www.jamviet.com/2013/05/chuyen-o-re-cua-anh-toi.html

Sau tất cả, tình yêu và sự quyết tâm của anh chị đã làm nên cơ đồ, anh có nhà riêng thay vì phải ở nhà ông bà ngoại, anh có xe đẹp để đi và một gia đình hạnh phúc. Thế mới biết tình yêu có thể làm con người ta vượt qua mọi khó khăn thử thách, vượt qua cả cái vật chất tầm thường để hướng tới một tương lai tốt đẹp tràn đầy hạnh phúc ...