Tuesday, April 16, 2013

Bài học kinh doanh từ nửa viên thuốc

Tìm hiểu một chút về sếp Mạnh: ông chủ thành Babylon sinh ra từ Thiệu Hóa - Thanh Hóa, tốt nghiệp Đại Học Luật Hà Nội, ông nhận định rằng thị trường tư vấn luật là một trong những miền đất hứa của sự nghiệp của mình nên đã thành lập công ty tnhh một thành viên Babylon. Tiền thân của Babylon hùng mạnh ngày nay là tiền thân của công ty tư vấn luật.

Xin lỗi ! bài viết đã được chuyển sang địa chỉ mới tại đây: http://www.jamviet.com/2013/04/babylon-vn-va-bai-hoc-kinh-doanh-tu-nua-vien-thuoc.html

No comments:

Post a Comment