Thứ Tư, ngày 06 tháng 3 năm 2013

Mấy cái vụ thành lập doanh nghiệp

Hôm nay được ngồi tư vấn với mấy tên ma mãnh, tìm hiểu kỹ càng thông tin rồi mới đến hỏi mình về thành lập công ty, xin lỗi đây chiều hết nhé các chú :D

Thực ra là mấy ổng đến gặp nhỏ +Nguyễn Linh cơ, nhưng nhỏ ra ngoài có việc nên tớ mới được ra tư vấn, nếu gọi thô tục theo các cụ thì là "Không có chó thì bắt mèo ăn cứt" ấy mà :D

Hai tên này tới xin tư vấn thành lập công ty, nhưng công ty lại sản xuất thức ăn chăn nuôi nên nó ký luôn hợp đồng công bố sản phẩm cho chúng nó, mẹ may thế không biết được.

Hôm nay có tí men nên ăn nói hơi lỗ mãng, các bạn đọc thông cảm ! keke!