Thứ Ba, ngày 12 tháng 3 năm 2013

Cuộc chiến chưa kết thúc với công bố sản phẩm

Phải nói từ khoá công bố sản phẩm là từ khoá quá khó, không phải là không lên Top được mà xung quanh các từ khoá đó mới là vấn đề mà tôi muốn nói.

Dịch vụ công bố mỹ phẩm: ấy , cái từ này chiến đấu mãi với thằng Bravolaw mà chửa ăn được nó, lượng backlink thì ít, nội dung thì tồi mà tại sao nó lại lên cao đến như thế ? chịu, đang nghiên cứu, có thể nó nhờ các bạn trên mạng xã hội nào đó câu kẹo cho lên, mà hôm nay điều tra ra thì chính thức nó đã mua backlink từ các trang GOV, phải cạnh trừng thằng này nhiều hơn mới được //

Dịch vụ công bố thực phẩm: thì hai từ này chả có gì khác nhau về mức cạnh tranh lẫn lợi nhuận, có năm thì công bố thực phẩm mạnh hơn mỹ phẩm, nhưng các năm gần đây mỹ phẩm nhập khẩu đã lấn át hoàn toàn thực phẩm, thế nên từ này đã bớt nóng đi nhiều, nhưng vì đây vẫn còn là từ khoá ra nhiều lợi nhuận nên các doanh nghiệp vẫn đang đẩy mạnh vào từ khoá này, cùng với các từ khoá chính như công bố mỹ phẩm, công bố thực phẩm, công bố thực phẩm chức năng thì các từ khoá phụ phụ khác như công bố mỹ phẩm nhập khẩu, công bố thực phẩm nhập khẩu vẫn còn giữ được độ hot và lợi nhuận từ các từ khoá phụ này vẫn còn nóng lắm ....

Hy vọng Topiclaw sẽ vượt qua các đối thủ khác để hoàn thành sứ mệnh phục vụ giá rẻ chất lượng cao của mình ....